Kitaplar

SANAT TARİHİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN KİTAPLARI

 

Can, Selman, Belgelerle Çırağan Sarayı, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1999.

Can, Selman, Bilinmeyen Aktörleri ve Olayları ile Son Dönem Osmanlı Mimarlığı, İstanbul, 2010.

 

Çuhadar, N. Özlem, İstanbul’a Adanmış Bir Hayat: Çelik Gülersoy, İlgi Yayınları, İstanbul, 2006.

Çuhadar, N. Özlem, Bursa Camilerinde Revak: Erken Dönem Üzerine Bir Deneme, Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri A.Ş. Yayınları, 2011.

 

Kök, Elif, Türk Sanatında Asya: Sanat Tarihi Araştırmalarında İslâm Öncesi, Kitabevi Yayınları, İstanbul, 2014.

Kök, Elif, Türk ve İslâm Sanatı Minyatür Bibliyografyası, Pendik Belediyesi Yayınları, İstanbul, 2016.

Kök, Elif, (Çeviren), Herbert Read, Sanat ve Toplum, Hayalperest Yayınevi, İstanbul, 2018.

 

Mülayim, Selçuk, Geometrik Süslemeler, Selçuklu Çağı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayını, Ankara, 1982.

Mülayim, Selçuk, Cumhuriyet’in Kültür ve Sanat Kronolojisi, İstanbul, 1988.

Mülayim, Selçuk, Sinan ve Çağı, Marmara Üniversitesi Yayını, İstanbul, 1989.

Mülayim, Selçuk, Sanata Giriş, İstanbul, 1989.

Mülayim, Selçuk, Sanat Tarihi Metodu, İstanbul, 1994.

Mülayim, Selçuk, Yüzyılın Kültür ve Sanat Kronolojisi, Kaknüs Yayınları, İstanbul, 1999.

Mülayim, Selçuk, Değişimin Tanıkları. Ortaçağ Türk Sanatında Süsleme ve İkonografi, Kaknüs Yayınları, İstanbul, 1999.

Mülayim, Selçuk, Ters Lale. Osmanlı Mimarisinde Sinan Çağı ve Süleymaniye, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2001.

Mülayim, Selçuk, Aklın İzleri. Bilim Olarak Sanat Tarihi, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2006.

Mülayim, Selçuk, Araştırmacıya Notlar, İstanbul, 2008.

Mülayim, Selçuk, İslâm Sanatı, İSAM Yayınları, İstanbul, 2010.

Mülayim, Selçuk, Sinan bin Abdülmennan, İSAM Yayınları, İstanbul, 2010; 2013 (2).

Mülayim, Selçuk, Mimar Sinan Bibliyografyası, Marmara Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2011.

Mülayim, Selçuk, Değişimin Tanıkları. Türk Sanatında İkonografik Dönüşümler, Kaknüs Yayınları, İstanbul, 2015 (genişletilmiş 2. basım).

Mülayim, Selçuk, Sanat Tarihine Giriş, Yeditepe Yayınevi, İstanbul, 2018.

 

Tüfekçioğlu, Abdülhamit, Erken Dönem Osmanlı Mimarisinde Yazı, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2001.

Tüfekçioğlu, Abdülhamit, Edincik’te Türk Devri Mimarisi ve Mezar Taşları, Edincik Belediyesi, 2005.

Tüfekçioğlu, Abdülhamit, Batman Kültür Varlıkları Envanteri: Kozluk, 2008 (Ali Boran, İrfan Yıldız, Zekai Erdal ve Cabir Alper ile birlikte).

Tüfekçioğlu, Abdülhamit, Eruh’ta Osmanlı Dönemi Eserleri, Siirt Valiliği Yayınları, 2009 (Ali Boran ile birlikte).

Tüfekçioğlu, Abdülhamit, Kurtalan’daki Selçuklu ve Osmanlı Dönemi Eserleri, Siirt Valiliği Yayınları, 2009 (Ali Boran, İrfan Yıldız ve Zekai Erdal ile birlikte).

Tüfekçioğlu, Abdülhamit, Pervari ve Şirvan’da Osmanlı Dönemi Eserleri, Siirt Valiliği Yayınları, 2009 (Ali Boran, İrfan Yıldız ve Zekai Erdal ile birlikte).

Tüfekçioğlu, Abdülhamit, Siirt’teki Kültür Varlıkları, Siirt Valiliği Yayınları, 2013 (Ali Boran ve İrfan Yıldız ile birlikte).

 

Türkmen, F. Nalan, Orta Asya Türkmen Halıları ile Tarihî Anadolu-Türk Halılarının Ortak Özellikleri, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2001.

Türkmen, F. Nalan, (Editör; Y. Çoruhlu, N. Seçgin ve A. Yılmaz ile birlikte), Orta Asya’dan Anadolu’ya Türk Sanatı ve Kültürü – Prof. Nejat Diyarbekirli’ye Armağan, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 2006.

Türkmen, F. Nalan, Kadıköy Kronolojisi, Yeditepe Yayınevi, İstanbul, 2018.

 

Abdülhamit Tüfekçioğlu, Erken Dönem Osmanlı Mimarisinde Yazı

   

  Nalan Türkmen, Orta Asya Türkmen Halıları ile Tarihi Anadolu-Türk Halılarının Ortak Özellikleri   Nalan Türkmen, Kadıköy Kronolojisi

 Selman Can, Belgelerle Çırağan Sarayı      Selman Can, Bilinmeyen Aktörleri ve Olayları ile Son Dönem Osmanlı Mİmarlığı   

  Özlem Çuhadar, İstanbul'a Adanmış Bir Hayat: Çelik Gülersoy  Özlem Çuhadar, Bursa Camilerinde Revak   

  Elif Kök, Türk Sanatında Asya: Sanat Tarihi Araştırmalarında İslam Öncesi 


Bu sayfa History of Art tarafından en son 17.03.2020 19:00:02 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM