Genel Bilgiler

snt trh

 

 

S A N A T  T A R İ H İ  B Ö L Ü M Ü

 

Sanat tarihi, sanatsal objelerin tarihsel süreç içinde geçirdiği stilistik başkalaşımları inceleyen bir akademik disiplindir. Bu bağlamda, resim, heykel ve mimarinin yanı sıra, el sanatlarını da doğuşundan günümüze uzanan çizgide inceler. Sanat Tarihi, sanat yapıtlarının nasıl yorumlanması ve değerlendirilmesi gerektiğini öğretir.

Sanat Tarihi programının öncelikli amacı, farklı tarihsel katmanları barındıran Anadolu’daki kültür çevrelerini örnek eserlerle ayrıntılı bir şekilde tanımak ve tanıtmaya hazırlıklı olmaktır. Ayrıca, farklı kültürlere başkentlik etmiş İstanbul gibi bir şehrin zengin kültürel katmanlarını kavrayabilmek için öğrencilere çok yönlü bir donanım kazandırmak da programın bir diğer amacıdır. Bu bağlamda, geniş bir perspektif ve kültürel çerçeve içinde yürütülen Sanat Tarihi eğitimi, Türk ve İslam sanatlarının yanı sıra, Bizans döneminden günümüze uzanan çizgide Batı sanatını da kapsamaktadır. “Sanat Tarihçisi” unvanını alan ve kültür varlıklarının korunması için çalışan mezunların çeşitli sanat dönemlerini tanımaları, kültürel etkileşimleri kavrayabilmeleri ve yorum becerisi kazanmaları hedeflenmektedir.

Marmara Üniversitesi’nde 2005 yılında Prof. Dr. Selçuk Mülayim tarafından kurulan Sanat Tarihi Bölümü, 2009-2010 öğretim yılından bu yana lisans eğitimini yürütmektedir. Lisans programımızda, başlangıcından itibaren Türk sanatının çeşitli evrelerine yönelik derslerin yanı sıra, Bizans, Batı ve çağdaş sanat ağırlıklı dersler de okutulmaktadır. Dersler ve seminerler, özellikle İstanbul ve çevresinin kültürel dokusunun yakından tanınmasına olanak sağlamaktadır. Ayrıca, Fotoğrafçılık ve Teknik Resim gibi uygulamaya yönelik dersler ile, Türk sanatı araştırmaları için önemli bir altyapı sağlayan Osmanlıca, Paleografi ve Epigrafi dersleri de sunulmaktadır.

 

 

ÇALIŞMA ALANLARI

• Resmi ve özel müzeler

• Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve koruma kurulları gibi kamu kuruluşları

• Lisansüstü çalışmalarını sürdüren öğrenciler için akademik kariyer

• Öğretmenlik sertifikası alan öğrenciler için orta öğretim seviyesindeki okullarda öğretmenlik

• Turizm sektöründe çeşitli görevler

 

 

Bölüm tanıtım broşürünü Türkçe pdf belge olarak buradan indirebilirsiniz.

 

Bölüm hakkında detaylı bilgi ve ECTS kredilerini Türkçe olarak buradan bulabilirsiniz.

 


Bu sayfa History of Art tarafından en son 27.10.2020 20:39:46 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM