Lisansüstü Eğitim

 

TÜRK SANATI LİSANSÜSTÜ PROGRAMI

 

Başvuru koşulları ve diğer genel hükümler için öncelikle Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nün http://turkiyat.marmara.edu.tr sayfasına bakılmalıdır.

 

Programın araştırma alanları, mimari, küçük sanatlar ve bunlarla ilgili diğer yan alanları da kapsamak üzere Türk sanatı çerçevesindedir.

 

 

SINAV VE MÜLAKAT:

 

 

Önkayıt yaptırmış olan adayların yazılı sınavı, cevaplarında daha çok deyim, terim ve kavramların açıklanması beklenen yeterli sayıdaki sorulardan oluşmaktadır.

 

Yazılı sınavın sonucuna bağlı olarak yapılacak mülakat, alan bilgisini ölçmek üzere birebir görüşme şeklinde olacaktır.

 

Her iki aşamanın sonuçları, sınav jürisi tarafından enstitüye bildirilir, kesin sonuç enstitü tarafından ilan edilir.

 

 

OKUNMASI ÖNERİLEN YAYINLAR:

 ALTUN, Ara, Ortaçağ Türk Mimarisinin Anahatları İçin Bir Özet, İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yay., 1988.

 

ASLANAPA, Oktay, Türk Sanatı, İstanbul: Remzi Kitabevi, 1984.

 

CANTAY, Gönül, Osmanlı Külliyelerinin Kuruluşu, Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi, 2002.

 

KOLLEKTİF, Osmanlı Uygarlığı, C. 2, ed. Halil İnalcık Günsel Renda: Ankara, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., 2003.

 

KOLLEKTİF, Anadolu Selçuklu ve Beylikler Dönemi Uygarlığı, C. 2, ed. Ali Uzay Peker, Kenan Bilici: Ankara, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., 2006.

 

KOLLEKTİF, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, İstanbul: YEM Yay., 1997.

 

KUBAN, Doğan, Anadolu Türk Mimarisinin Kaynak ve Sorunları, İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 1965.

 

KUBAN, Doğan, 100 Soruda Türkiye Sanatı Tarihi, İstanbul: Gerçek Yayınları, 1970.

 

KUBAN, Doğan, Batıya Göçün Sanatsal Evreleri, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2009.

 

MÜLAYİM, Selçuk, Değişimin Tanıkları, İstanbul: Kaknüs Yayınları, 1999.

 

NECİPOĞLU, Gülru, Sinan Çağı: Osmanlı İmparatorluğu’nda Mimari Kültür, İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yay., 2013.

 

SCHNEIDER, G., Türk Mimarisinden Çizimler, İstanbul: Mimar Sinan Üniversitesi Yayını, 2000.

 

“Sanat Tarihi”, Thema-Larousse, C. 6, Milliyet Yayınları, 1993-1994, s.184-377.

 

 

 


Bu sayfa History of Art tarafından en son 27.10.2020 20:33:05 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM